DIYソーラー発電

太陽光発電「ベランダ」へパネル架台取付 寒くなる前に自家発電作りにこれからは没頭するよ・・ ...